Trinitatissøndag

Af sognepræst Lars Rasmussen Brinth. Trinitatissøndag, 6. juni 2004, Hansted 9:00 & Ræhr 10:30. 2. txt.rk.: Es.49.1-6/Ef.1.3-14/Matt.28.16-20.

Salmer:
744: Morgenrøden sig udstrækker; 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre; 356: Almagts Gud, velsignet vær; 362: Gør dig nu rede, kristenhed; 364: Al magt på jorden og i himlen.

Det er blevet nemmere at tale om kristendom, end det var for 30 år siden, da jeg begyndte med