Kristen jihad?

Af Jesper Bacher, foredrag holdt ved Islamkritisk Netværks seminar om korstogene, d.13.september 2008.

- teologiske kommentarer til en uhellig alliance. Eller noget om korsteologi og korstogsteologi.

Crux sola est nostra theologia (Martin Luther - (se note 1)).

Nærværende essay (et lettere omarbejdet foredrag) er et forsøg på en kortfattet fremstilling og teologisk kommentering af den middelalderlige korstogsteologi med udblik

Myndighedspersoner bør fremstå neutrale

Af Kirsten Sarauw, Kronik bragt i Kristeligt Dagblad d. 11.09.2008.

Hvis valget af tørklædet for en muslimsk kvinde er frivilligt, følger deraf, at hun som praktiserende muslim kan vælge det fra.

DA DOMSTOLSSTYRELSEN i foråret 2008 pludselig kundgjorde, at der intet skulle være til hinder for, at dommere bar religiøst tørklæde, rejste der sig et ramaskrig. Regeringens lynhurtige beslutning om at skride ind med en lovgivning mod religiøs og politisk manifestation i dommeres påklædning -