Tro, Fornuft og Universitet - Erindringer og Refleksioner

Tale af pave Benedikt den XVIende. Aula Magna på Universitetet i Regensburg, Tirsdag den 12.september 2006

Eminenser, Magnificenser, Excellenser... [mine] ærede damer og herrer.

Det er for mig et bevæget øjeblik, endnu engang at være på universitetet og endnu en gang at måtte holde en forelæsning. Mine tanker går herved tilbage til årene, hvor jeg - efter en dejlig tid ved Freisinger Hochschule - begyndte mit virke som akademisk lærer ved universitetet i Bonn. Det var - 1959 - endnu på de gamle ordinarie-universiteters tid. Der fandtes hverken assistenter

Kirkehistorisk åndskamp i Europa

Af Jens Kristian Bech Pedersen. Trykt i Tidehverv, november 2006, efter at være blevet afvist af Jyllands-Posten, Weekendavisen og Kristeligt Dagblad.

Det startede som en kamp mod religiøs censur i Danmark. De berygtede Muhammed-tegninger blev af Jyllands-Posten angiveligt bragt som et forsvar for en truet ytringsfrihed. Som sådan var tegningerne derfor anvendt som redskab i en tilspidset politisk eller kulturel

Muslimerne må gøre op med volden

Af Kirsten Sarauw og Morten Kvist. Kronik i Berlingske Tidende 26. oktober 2006.

Efter pavens tale i Regensburg, efter at den franske gymnasielærer Redeker har måttet gå under jorden på grund af islamkritik, efter at kristne TV-stationer er blevet forhindret i at sende i Tyrkiet, efter en uge med nervøsitet for endnu en Muhammed-krise, efter at der hele tiden kommer nye tilfælde af islamisk overfølsomhed og rasende udbrud mod Vesten, er det på tide at skærpe opmærksomheden over for islam som religion. Er det virkelig kun islamismen, det er galt med? Eller

Europas fundament er allerede belyst

Af Lars Rasmussen Brinth. Kristeligt Dagblad 7. okt. 2006.
Da forkæmperen for euroislam, Tariq Ramadan, næppe læser Kristeligt Dagblad, kan det måske være futilt at svare på det indlæg han havde i Kristeligt Dagblad den 23.september. Men ét punkt må dog kommenteres, for den almindelige ordens skyld, og det er Tariq Ramadans ord om

Islam og islamismen.

Af teolog Henrik Frost. Trykt i Jyllands-Posten den 18. september 2006.

Jeg har netop færdiglæst Karen Jespersen og Ralf Pittelkows fortræffelige anklageskrift om ”Islamister og Naivister”. Der er vældig meget godt at sige om bogen, og den kan kun anbefales varmt.

Men bogen lider af en forstyrrende svaghed, idet forfatterne gennemgående

Abrahams hus

Af Søren Holm. Oplæg ved møde for Islamkritisk Netværk, Vejle d. 4. september 2006.

Forestillingen om Abraham som den fælles historiske rod for de tre religioner jødedom, kristendom og islam lyder umiddelbart lige så selvfølgelig, som den ved nærmere eftersyn viser sig at være forkert. Myten om Abrahams hus som fælles udgangspunkt for de tre monoteistiske religioner

Dhimmificering og dialog

Af Poul E. Andersen. Foredrag holdt ved Islamkritisk-Netværks møde i Vejle den 4. september 2006.

I debatten om dialog mellem kristne og muslimer er der to hovedsynspunkter, der står overfor hinanden. Det ene går ud på, at en seriøs dialog overhovedet er forudsætningen for, at kristne og muslimer kan leve side om side med hinanden i gensidig forståelse og med gensidig

Ligeværdig Dialog eller Konfrontation

Af Erling Albinus. Foredrag holdt ved møde for Islamkritisk Netværk, Vejle d. 4. september 2006.

Jens Christensen, der var missionær i Pakistan i godt 40 år, har som nogen af jer måske er klar over, i sommer været udsat for en både hånende og uforskammet omtale i Jyllands Posten, leveret af en vis Egon Clausen, som jeg skal undlade at karakterisere. Jeg nævner ham kun, fordi

Tilbageblik på en islamkritisk sommer


Af Katrine Winkel Holm og Thomas Reinholdt Rasmussen. Kronik bragt i Kristeligt Dagblad d. 4. 9. 2006 i forkortet form, her bragt i uforkortet form.

”Det lyder som et vældig godt og tiltrængt initiativ, men jeg tror ikke, jeg vil være med. Man kan jo blive beskyldt for så meget”.
Sådan omtrent svarede en præst, da vi en dag i foråret spurgte, om han ville være med i Islamkritisk Netværk i Folkekirken, som vi var ved at danne.

Her godt fem måneder senere må vi give den frygtsomme sognepræst ret. Man kan ganske

Prædiken

Af Lars Rasmussen Brinth. 5.s.e.Trin., 16/7,2006: Ræhr 10:30; Klitmøller 19:30; 2.txtrk: Jer.1.4-9/1.Pet.2.4-10/Matt.16.13-26.

Salmer:
3 Lovsynger Herren, min mund og mit indre
390 Gud, lad dit ord i nåde lykkes
323 Kirken den er et gammelt hus
580 Jesus, dødens overvinder
31 Til himlene rækker din miskundhed, Gud

Det har været en varm sommer, indtil videre, og det bliver det vist ved med at være en tid endnu. Varm, både som vi mærker det i dag, - men også i aviserne og den offentlige debat.

Hvis man for 20 år siden havde fortalt os, at religion og kristendom ville blive så varmt et emne

Den ene tro udelukker den anden

Af Morten Brøgger. Kristeligt Dagblad, 6. juli 2006. Kristne og muslimer tror ikke det samme om Gud, hævder blandt andre biskop Niels Henrik Arendt, men vi tror dog på den samme Gud (se note 1). Giver den påstand mening? Lad os tage et ikke tilfældigt valgt eksempel. Lad os sige, at jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn, som har åbenbaret Gud Fader for mig, og at

Grundtvig: Gabriel havde en skrue løs

Af Knud Riis. Artiklen blev afvist af Kristeligt Dagblad, der kun ville bringe den, hvis den blev forkortet.

Jeg kan kun være enig med Kim Arne Pedersen i, at Grundtvigs tekster ikke er kanoniske skrifter med karakter af trosgrundlag ("Grundtvig ville have rystet på hovedet", 24. juni), og at man skal beskæftige sig med hans tekster for at finde frugtbare

Hvad muslimer har brug for

Af Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning. Kronik i Kristeligt Dagblad d. 14. juni 2006.

Som bidragyder til det islamkritiske netværk er jeg flere gange blevet stillet to nært knyttede spørgsmål, som det er vigtigt at forholde sig til. Det første er, hvad man skal gøre, hvis man ikke vil gå i dialog med muslimerne? Er der overhovedet andre muligheder? Det andet er, hvordan man skal missionere blandt muslimer, altså forkynde evangeliet og helst med konkrete henvisninger til, hvad forkyndelsen betyder for menneskers daglige liv.

Om dialogen er der at sige, at netværket har rejst en debat, som hurtigt og forudsigeligt er blevet stillet op i enten konfrontation eller dialog. Hvis man stiller sig kritisk an overfor dialog, har man

Dem og os - mindst fem dimensioner

Af Bent Christensen. Trykt i Kristeligt Dagblad 12. juni 2006 under overskriften: »Der er mindst fem dimensioner i det nye netværk«.

Den fremmedpolitiske debat og debatten om forholdet til islam har altid været præget af rod i begreberne. Og forvirringen er ikke blevet mindre, efter at Islamkritisk Netværk er trådt frem. Der er mindst fem dimensioner i hele den samlede problematik.

I den første dimension ligger selve befolkningsudskiftningsproblematikken,

Vi tror ikke på den samme Gud

Af Katrine Winkel Holm og Thomas Reinholdt Rasmussen. Kronik i Kristeligt Dagblad d. 15. 5. 2006.

Respekt for islam og dialog med islam. Gang på gang er det meldingen, når landets forskellige biskopper omtaler det næststørste trossamfund i Danmark. Man taler ikke sjældent om muslimer som en slags religiøse kolleger, som man har mere til fælles med end den kirkefremmede, sekulariserede frikadelle-dansker. Som ”religiøs” deler man nemlig noget så forfinet som ”religiøse følelser”

Min forklaring

Af Bent Christensen. Trykt i Dansk Kirketidende nr. 16, 2006.

I artiklen "Grundtvig, islam og det islamkritiske netværk" (Dansk Kirketidende nr. 14, 2006) påstår Kim Arne Pedersen, at vi grundtvigske teologer i Netværket har et forklaringsproblem. Men Grundtvig selv kan altså også være meget hård - og meget træffende, forbløffende aktuel - i sin islamkritik. Og Islamkritisk Netværk er ikke et skabelsesteologisk og kulturhistorisk

Kulturrelativismen møder islam


Af Poul E. Andersen. (Hjemmeside: http://www.pouleandersen.dk/). Artiklen trykt i antologien "Storm over Europa. Islam - Fred eller trussel?" Red.: Lone Nørgaard og Tabita Wulff, Forlaget Holkenfeldt 2006.

Multikulturalismen og kulturrelativismen har spillet en betydelig rolle i Danmark både ideologisk, kulturelt og politisk i kølvandet af den voldsomme indvandring, som har fundet sted inden for de sidste 25-30 år. Udbredelsen af disse to tæt forbundne ideologier kan ses i relation til den vestlige kulturoptimisme, som voksede frem, først langsomt efter 2. verdenskrig, så ekspansivt som følge af kommunismens sammenbrud. Forventningerne var store.