Lad os stå fast på ytringsfriheden

Af Mads Mønsted, Flensborg Avis, 27. marts 2008.
Demokratiet afhænger af den kritiske diskussion og frie meningstilkendegivelse i ord, på skrift og i billeder. En mangfoldighed af meninger, der brydes, er imidlertid undergravende for ethvert totalitært system. Derfor undertrykker alle totalitære regimer ytringsfriheden, og derfor angriber islamister

At nå amerikanske muslimer

 Af Scott E. Benjamin (note 1).

Scott. E. Benjamins(note 2) artikel giver – også mellem linjerne – et billede af, hvorledes man i konservative lutherske kredse i Amerika tænker om sit land, sin tro og sit forhold til amerikanske muslimer.

Martin Luther skrev: ’Så medens Muhammed (på grund af Guds vrede og ved Hans bestemmelse) fejrer sejre, succes, herredømme og ros fra verden, så bærer vi kristne vor Herres kors, med forventning om lyksalighed, ikke i dette liv, men i det kommende. Almindelige mennesker prøver, drevet af deres lavere instinkter, at undgå korset og søger hellere dette livs ligegyldige glæder. Muhammed forfægter dette i sin koran(note 3).’ Det rejser spørgsmålet, om der findes en måde at udnytte det muslimske fokus på succes i denne verden til at få adgang til de amerikanske muslimske samfund. Roy Oksnevad, som har viet sit liv til at prædike evangeliet

De åbne øjnes hermeneutik

Af Katrine Winkel Holm og Jesper Bacher.

"I sidste instans er enten Muhammeds Allah eller vor Herre Jesu Kristi Fader pure opspind af den menneskelige hjerne"
Jens Christensen(i bogen: Konfrontation, Tidehvervs Forlag, 1989, s. 399).

I Præsteforeningens Blad 2008/43 tager Theodor Jørgensen en række dokumenter under behandling. Det drejer sig mere konkret om de 138 muslimske lederes brev fra i fjor og de danske svar fra henholdvis Danske Kirkers Råd, en række lutherske teologer og fire biskopper i folkekirken. Der uddeles ris og ros, og Theodor Jørgensens teologiske

Svar fra lutherske teologer i Den danske Folkekirke

på brevet "Et fælles ord mellem os og jer" fra 138 muslimske ledere.
Af Jesper Bacher og Katrine Winkel Holm.

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" (Johannes 14,6)

Med det åbne brev af 13. oktober 2007 har 138 muslimske ledere henvendt sig til forskellige kristne ledere og forsøgt at skitsere et fælles grundlag som udgangspunkt for dialog og fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne.

Vi er ikke imod samtale og diskussion mellem mennesker af forskellig tro,