Europæisk mistro er velbegrundet

Af Kirsten Sarauw, Kristeligt Dagblad d. 10.12.2009.

- Til hr. Ramadan og resten af den forargede islamiske verden er der blot at sige: Fej først for egen dør, inden I håner europæernes angivelige "snæversyn" og "mistro", skriver Kirsten Sarauw.

I GLOBALT SET i Kristeligt Dagblad den 2. december tolker professor Tariq Ramadan udfaldet af den nylige folkeafstemning i Schweiz, hvor et flertal stemte

Islamisk Teologis Betydning

Af Adam S. Francisco (note 1).

Nedenstående er oversat pga. dens klare fremstilling af islamisk teologi og hvilke konsekvenser det har for muslimers muligheder for at forstå og indgå i samtale med andre religioner og trossamfund.
 
Islam er - og vil altid være - én af kristendommens største udfordringer(note 2). Der er selvfølgelig andre påtrængende udfordringer, men uanset hvordan man prioriterer dem, bør islam stå højt placeret på listen. Det er der mange grunde til. Demografi, økonomi og geopolitik spiller

Kristen ligegyldighed

Af Katrine Winkel Holm, Kronik i Jyllands Posten, 7. okt. 2009.

Mens Københavns biskop holder vennemøder med stormuftier og stenings-imamer, sætter kristne hver dag livet på spil ved at blive døbt i den treenige Guds navn. Hvorfor virker de kristne kirker så ligeglade med kristenforfølgelser? spørger Katrine Winkel Holm.

For kristne, der konverterer fra islam, er dåben den afgørende prøve for deres tro. Her udtrykker

Himmerige på Jorden?

Af Kirsten Sarauw, Kronik i Kristeligt Dagblad, 2. Juli 2009.

I et indlæg her i avisen den 29. maj gør forfatteren Leif Hjernøe sig til varm talsmand for, at de irakiske asylsøgere skal få lov at forblive i Danmark. Hans argumentation munder ud i en appel til "at tænke nok så meget på den ånd, hvori vores love er udformet, som på ordlyden".

Som kristeligt belæg for et sådant nyt "åndeligt" fortolkningsprincip i vores retsvæsen anfører Leif Hjernøe et bibelcitat (2. Kor.3, 4-6), som munder ud i de berømte ord: "for bogstaven slår ihjel, men

Lov og evangelium. Kristus skiller vandene

Af Carsten Breengaard, lektor emeritus, dr.theol., indlæg i Kristeligt Dagblad, 6. juni 2009.

Polemik er jo godt, men klarhed er måske alligevel bedre. Efter debatten om den islam-respekterende Peter Grønlykkes teologi eller mangel på samme skal der nok være skabt en del uklarhed i menighederne.

To fremtrædende medlemmer af Islamkritisk

"Et herligt Eventyr"

Af Siegfried Kohlhammer.

(Nedenstående artikel er oversat fordi den viser et eksempel på hvor komplicerede historiske forhold er. Også de historiske mellemværender mellem islam og det kristne Europa er indviklede og har en lang historie [sic!]. En tilsvarende historie ville kunne skrives om Indien og indisk kultur, men ikke i samme grad om Kina. o.a.)

Genopdagelsen og omformningen af det muslimske Spanien


I anledning af 500-årsdagen for Granadas fald og den endegyldige afslutning på det muslimske herredømme i Spanien, blev der i 1992 udgivet et fremragende tobinds samleværk 'The Legacy of Muslim Spain' [Arven fra det muslimske Spanien]. Heri udtrykker udgiveren Salma Khadra Jayyusi sin "store glæde" ved, gennem arbejdet med dette værk at kunne konstatere, hvor mange