Luther, Türken und Islam

Af Lars Brinth, Boganmeldelse, inif.dk, 02-06-2010.

Johannes Ehmann: Luther, Türken und Islam. Eine Untersuchung zum Türken- und Islambild Martin Luthers (1515-1546); Gütersloher Verlagshaus 2008; 499 sider;

Dr. Johannes Ehmann er professor ved universitetet i Heidelberg, og denne bog er hans habilitationsschrift ved det teologiske institut ved universitetet i Heidelberg. Han har tidligere publiceret en udgave af Ricoldis 'Confutatio Alcorani' - altså 'Gendrivelse af Koranen' - med

Christentum - Islam

Af Lars Brinth, Boganmeldelse, inif.dk, 02-06-2010.

Athina Lexutt/Detlef Metz (udg.): Christentum - Islam. Ein Quellencompendium (8. - 21. Jh.) Böhlau Verlag 2009; 237 sider;

Forfatterne er henh. professor og videnskabelig medarbejder ved Institut for Evangelisk Teologi ved universitetet i Giessen, og de har med denne lille bog givet 18 tekster i tysk oversættelse til temaet 'kristendom og islam'. Begyndende med den første vægtige ikke-muslimske beretning fra Johannes af Damaskus' hånd, får man her tekster af pave Gregor VII, af Frans af Assisi,