Om Barnabas evangeliet og muslimers brug af det

Af Erling Albinus. Artiklen har været trykt i Årsskiftet (2002) fra "Selskabet til støtte for Pakistans Kirke".

Barnabas evangeliet er praktisk talt ukendt i den kristne del af verden, men er både kendt og udbredt i den muslimske. Sådan skriver den amerikanske teolog og forsker David Sox i sin bog "The Gospel of Barnabas", der udkom i 1984. Et forsøg på at finde dette ejendommelige skrift omtalt i kendte teologiske opslagsværker bekræfter hans udsagn. Lektor Benny Grey Schuster, Præstehøjskolen, har gjort mig den tjeneste, at støve nærmest alle højskolens leksika igennem. Udover 1½ linjes omtale af det i den nyligt udkomne 4. udgave af Lexikon für Theologie und Kirche fandt Schuster det kun beskrevet i det monumentale værk Reallexicon für Antike und Christentum. Her har det fået to siders omtale. Det siger noget om den ringe betydning, man i den vestlige teologiske verden tillægger dette kuriøse værk.

Om Tahir-ul-Qadri og hans 3 forelæsninger om Islam og Kristendom

Af Erling Albinus. Artiklen har været trykt i Årsskiftet (2002) fra "Selskabet til støtte for Pakistans Kirke".

Prof. Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri holdt i juli 1984 3 forelæsninger om islam og kristendom ved en international muslimsk kongres i Oslo. De blev senere trykt og i april 1986 udgivet i Lahore, Pakistan. De er siden genoptrykt i slutningen af 80erne og i begyndelsen af 90erne.

Muhammad Tahir-ul-Qadri (født 1951 i Pakistan) er stifteren og lederen af bevægelsen Minhaj-ul-Quran ("Koranens vej eller svar"). Bevægelsen har afdelinger i mange lande - også i Danmark.1 Omtrent hvert år besøger ul-Qadri sine vestlige centre, og et stort antal kassetter og viedofilm med hans taler sælges blandt tilhængerne.2

Islam og forskningsfriheden i "Islam som udfordring..."

Af Poul E. Andersen, tidl. domprovst, uddrag fra bogen: ”Islam som udfordring i EU – kulturkaos på vej?”, 2002.

Om de islamiske helligskrifter og den historisk-kritiske metode.