Tørklædet er et signal på den apartheid, muslimer ønsker

Af Kirsten Sarauw, Kronik bragt i Kristeligt Dagblad 29.12.2008.

Tørklædet er et effektivt redskab i den muslimske bekendelse og mission til at synliggøre islam over alt i det offentlige rum og til at adskille muslimer fra alle andre.

SKIK FØLGE ELLER LAND FLY er et gammelt prøvet råd til enhver, der slår sig ned i et fremmed land. Det retter de fleste indvandrede befolkningsgrupper her i landet sig da også efter. Kun ikke en del af vore muslimer, der gennem årene har stillet det ene særkrav efter det andet, som reelt

Kristen jihad?

Af Jesper Bacher, foredrag holdt ved Islamkritisk Netværks seminar om korstogene, d.13.september 2008.

- teologiske kommentarer til en uhellig alliance. Eller noget om korsteologi og korstogsteologi.

Crux sola est nostra theologia (Martin Luther - (se note 1)).

Nærværende essay (et lettere omarbejdet foredrag) er et forsøg på en kortfattet fremstilling og teologisk kommentering af den middelalderlige korstogsteologi med udblik

Myndighedspersoner bør fremstå neutrale

Af Kirsten Sarauw, Kronik bragt i Kristeligt Dagblad d. 11.09.2008.

Hvis valget af tørklædet for en muslimsk kvinde er frivilligt, følger deraf, at hun som praktiserende muslim kan vælge det fra.

DA DOMSTOLSSTYRELSEN i foråret 2008 pludselig kundgjorde, at der intet skulle være til hinder for, at dommere bar religiøst tørklæde, rejste der sig et ramaskrig. Regeringens lynhurtige beslutning om at skride ind med en lovgivning mod religiøs og politisk manifestation i dommeres påklædning -

Gadegaard kompromitterer Folkekirken

Af Katrine Winkel Holm, artikel bragt i Kristeligt Dagblad 22.04.2008.
Den danske kirke er ufattelig naiv, skrev en engelsk bekendt for nylig. "Tror den, at den kan få mullaherne til at lave indrømmelser? Det svarer til at tro, at en leopard kan lave om på sine pletter."

Anledningen var brevet fra Danske Kirkers Råd til 138 muslimske religiøse ledere, det pinlige dhimmi-dokument, som med god grund har fået mange kritiske ord

Verdslig fred og åndelig strid

Af Jesper Bacher. Kronik bragt i Kristeligt Dagblad, 19. april 2008.

"… de siger letsindigt:
"Fred, fred!", skønt der ikke er fred"
Jeremias 8.11

Som virkeligheden dog kan slå ned i studerekammeret! Det traf sig nemlig sådan, at jeg sad bøjet over tasterne i gang med søndagsprædiken, da jeg på min indbakke fandt en meddelelse om brevet fra Danske Kirkers Råd. Altså det brev, som svarer på det åbne brev fra de 138 muslimske religiøse ledere, som verden stiftede bekendtskab med i fjor. Et virkelig sammentræf eller rettere sammenstød, for søndagens tekst var fra Johannes-evangeliet, som indeholder det nytestamentlige highlight

Prædiken over Joh.14,1-11

Af Frits Erik Jensen.

3. S.e.P. - 13.04.2008. - Sl. 724 (7) 56/ 342, 484.

I dag bliver det gjort helt klart for os, at der kun er én frelsesvej og kun ét navn, vi kan blive frelst ved: Vejen er Jesus selv. - Navnet er Jesus. - Ikke som en profet blandt andre - som han opfattes i Islam. Nej, Jesus som Kristus, Guds Søn. Som den korsfæstede og opstandne Herre og Frelser. Jesu

Hyrdens røst

Af Jesper Bacher.

Prædiken til 2. søndag efter Påske. Søndag den 6. april 2008.

Tekst: Johannes 10,22-30

"Hvor længe vil du holde os hen?" sådan spørger jøderne i dagens evangelium. Hvorfor melder Jesus ikke klart ud, toner rent flag og siger, hvem han er?

I første omgang forstår man deres irritation. Uld i mund er meget trættende, og klar tale kan være så

Der er forskel på fundamentalisme

Af Poul E. Andersen, tidl. domprovst, Odense. Kristeligt Dagblad, 5. april 2008.

Religion er blevet et negativt begreb, og det benyttes næsten kun distancerende, sådan som statsministeren gjorde, da han udtalte ønsket om at fjerne religion fra det offentlige rum.

Religion er blevet et negativt begreb. I de senere år er det også kommet til at dække over en skræmmende virkelighed. Og det benyttes næsten kun distancerende, sådan gjorde statsministeren også, da han udtalte ønsket om at fjerne religion fra det offentlige rum.

Lad os stå fast på ytringsfriheden

Af Mads Mønsted, Flensborg Avis, 27. marts 2008.
Demokratiet afhænger af den kritiske diskussion og frie meningstilkendegivelse i ord, på skrift og i billeder. En mangfoldighed af meninger, der brydes, er imidlertid undergravende for ethvert totalitært system. Derfor undertrykker alle totalitære regimer ytringsfriheden, og derfor angriber islamister

At nå amerikanske muslimer

 Af Scott E. Benjamin (note 1).

Scott. E. Benjamins(note 2) artikel giver – også mellem linjerne – et billede af, hvorledes man i konservative lutherske kredse i Amerika tænker om sit land, sin tro og sit forhold til amerikanske muslimer.

Martin Luther skrev: ’Så medens Muhammed (på grund af Guds vrede og ved Hans bestemmelse) fejrer sejre, succes, herredømme og ros fra verden, så bærer vi kristne vor Herres kors, med forventning om lyksalighed, ikke i dette liv, men i det kommende. Almindelige mennesker prøver, drevet af deres lavere instinkter, at undgå korset og søger hellere dette livs ligegyldige glæder. Muhammed forfægter dette i sin koran(note 3).’ Det rejser spørgsmålet, om der findes en måde at udnytte det muslimske fokus på succes i denne verden til at få adgang til de amerikanske muslimske samfund. Roy Oksnevad, som har viet sit liv til at prædike evangeliet

De åbne øjnes hermeneutik

Af Katrine Winkel Holm og Jesper Bacher.

"I sidste instans er enten Muhammeds Allah eller vor Herre Jesu Kristi Fader pure opspind af den menneskelige hjerne"
Jens Christensen(i bogen: Konfrontation, Tidehvervs Forlag, 1989, s. 399).

I Præsteforeningens Blad 2008/43 tager Theodor Jørgensen en række dokumenter under behandling. Det drejer sig mere konkret om de 138 muslimske lederes brev fra i fjor og de danske svar fra henholdvis Danske Kirkers Råd, en række lutherske teologer og fire biskopper i folkekirken. Der uddeles ris og ros, og Theodor Jørgensens teologiske

Svar fra lutherske teologer i Den danske Folkekirke

på brevet "Et fælles ord mellem os og jer" fra 138 muslimske ledere.
Af Jesper Bacher og Katrine Winkel Holm.

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" (Johannes 14,6)

Med det åbne brev af 13. oktober 2007 har 138 muslimske ledere henvendt sig til forskellige kristne ledere og forsøgt at skitsere et fælles grundlag som udgangspunkt for dialog og fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne.

Vi er ikke imod samtale og diskussion mellem mennesker af forskellig tro,

Talenterne

Af John W. Hørbo. Bragt i Jyllands-Posten 20.01.2008.

KRISTENDOMMEN kan ikke anbefales. Der kan ikke siges: Bliv god og lykkelig, bliv kristen.
Der kan derimod siges, at kristendommen er et skarpt lys, som afslører os i al vor lurvethed og forstillelse.

Der kan også siges, at kristendommen er den skarpeste religionskritik, som findes.
Ingen ateist er

Er ”Euro-islam” fremtidens løsen?

Af Kirsten Sarauw, kronik, Kristeligt Dagblad, 11.01.2008.

Man kan undre sig over, at konferencen om euroislam i Wien sidste år ikke har vakt større opsigt end tilfældet er, for konferencen er i realiteten en muslimsk krigserklæring mod den gamle europæiske befolkning.

Sidste forår fandt en konference om den såkaldte ”Euro-islam” sted i Wien. De prominente muslimske delegerede formulerede her en fælles fremtidsvision om et islamisk behersket Europa. Mustafa Ceric, den bosniske stormufti, udmalede sig ved samme lejlighed ”en kommende islamisk