Liselundmødet - set med dansk-egyptiske øjne

Den dansk-egyptiske ingeniør, Cherif el-Ayoty, er blevet medlem af Islamkritisk Netværks støttekreds. Han deltog i netværkets sidste møde på Liselund 24. november 2007. Cherif el-Ayoty har selv oplevet konsekvenserne af islamisterne frihedsundertrykkelse. Mødet satte derfor en række overvejelser i gang hos ham om islam og islamisme, saudernes indflydelse på radikaliseringen af islam, nødvendighed af at stå fast over for islamisterne. Og behovet for

En doktorgrad forpligter

Af dr. theol. Carsten Breengaard, Kronik, Kristeligt Dagblad, 20. nov. 2007.

INGEN VIL FORMODENTLIG benægte, at islam er placeret temmelig højt på den folkekirkelige dagsorden. Nogle er ganske vist af den mening, at østerlandsk spiritualisme og menneskeopfattelse udgør en langt bredere udfordring for kristendom, ja, for så vidt vestlig kultur i videste forstand.

At dette sidste skulle være rigtigt, og det tror jeg faktisk det er, tager imidlertid ikke det muslimske spørgsmål af dagsordenen. Mens den østerlandske indflydelse optræder som en diffus kulturel og religiøs strømning, er islam i de senere år kommet os ind på livet som en mere traditionel,

Forsoning kræver gensidig respekt

Af Torsten Dam-Jensen, Sognepræst i Osted og Allerslev. Kronik i Roskilde Dagblad 14.11.2007. (Kronikkens overskrift er tilføjet af Dagbladet).

For nylig kom det frem i alverdens medier, at over 100 muslimske religiøse ledere har rettet en opsigtsvækkende appel til deres kristne kolleger om fred, forsoning og retfærdighed. Appellen er sendt til bl.a. paven, en række ortodokse patriarker og den anglikanske ærkebiskop. Den er ikke

En dans til den tyrkiske musik

Af Poul E. Andersen, tidl. domprovst, Odense. Kronik i Kristeligt Dagblad, 1. november 2007.

DET ER MIN FORNEMMELSE, at tilslutningen til EU har været voksende de seneste år – ikke at kritikerne tier, heller ikke at tanken om en europæisk forfatning anskues som problemernes løsning.

Men i og med at vreden og hadet mod Vesten i de asiatiske og mellemøstlige samfund eskalerer, og at angsten for terror og ukontrolleret muslimsk indvandring griber om sig, kommer EU for flere