Grundtvig: Gabriel havde en skrue løs

Af Knud Riis. Artiklen blev afvist af Kristeligt Dagblad, der kun ville bringe den, hvis den blev forkortet.

Jeg kan kun være enig med Kim Arne Pedersen i, at Grundtvigs tekster ikke er kanoniske skrifter med karakter af trosgrundlag ("Grundtvig ville have rystet på hovedet", 24. juni), og at man skal beskæftige sig med hans tekster for at finde frugtbare

Hvad muslimer har brug for

Af Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning. Kronik i Kristeligt Dagblad d. 14. juni 2006.

Som bidragyder til det islamkritiske netværk er jeg flere gange blevet stillet to nært knyttede spørgsmål, som det er vigtigt at forholde sig til. Det første er, hvad man skal gøre, hvis man ikke vil gå i dialog med muslimerne? Er der overhovedet andre muligheder? Det andet er, hvordan man skal missionere blandt muslimer, altså forkynde evangeliet og helst med konkrete henvisninger til, hvad forkyndelsen betyder for menneskers daglige liv.

Om dialogen er der at sige, at netværket har rejst en debat, som hurtigt og forudsigeligt er blevet stillet op i enten konfrontation eller dialog. Hvis man stiller sig kritisk an overfor dialog, har man

Dem og os - mindst fem dimensioner

Af Bent Christensen. Trykt i Kristeligt Dagblad 12. juni 2006 under overskriften: »Der er mindst fem dimensioner i det nye netværk«.

Den fremmedpolitiske debat og debatten om forholdet til islam har altid været præget af rod i begreberne. Og forvirringen er ikke blevet mindre, efter at Islamkritisk Netværk er trådt frem. Der er mindst fem dimensioner i hele den samlede problematik.

I den første dimension ligger selve befolkningsudskiftningsproblematikken,