FN en trussel mod religionsfriheden

Af Mads Mønsted, Sognepræst for Egernførde danske pastorat, Sydslesvig. Artiklen har tidligere været trykt i Præsteforeningens Blad, 2010, nr. 47.

FN's Menneskerettighedsråd toner rent flag: Religioner skal beskyttes mod kritik. Det drejer sig om den velkendte resolution mod krænkelse af religioner (Combating defamation of religions). Der er stemt om den siden 1999, og siden 2005 er den blevet anerkendt på FN's Generalforsamling.

Det er Organisationen for Den Islamiske Konference, OIC, der er ophavsmand

Den nye islam-forskning

Af Morten Rydal, Tidehverv, årg. 84, 2010, nr. 7, september, s.136-141.

”Hvad laver de i banken efter 4?”, hedder det i den gamle sang. Efter at have snuset lidt til den nye islam-forskning kunne jeg have lyst til at spørge på samme måde: Hvad laver de på Carsten Niebuhr Instituttet, på Center for Islamisk Tænkning, og på institut for religions videnskab – både før og efter 4? Hvad i alverden laver de danske islam-forskere? Hvordan stiller de sig til deres kollegers forbløffende og revolutionerende resultater fra Tyskland? Jeg har ikke hørt det. Når man på hjemmesiderne ser, hvad der forskes i på de danske institutter og centre, er der mange spændende emner, men der er tilsyneladende ingen, der beskæftiger sig med gammeldags historisk-kritisk

Luther, Türken und Islam

Af Lars Brinth, Boganmeldelse, inif.dk, 02-06-2010.

Johannes Ehmann: Luther, Türken und Islam. Eine Untersuchung zum Türken- und Islambild Martin Luthers (1515-1546); Gütersloher Verlagshaus 2008; 499 sider;

Dr. Johannes Ehmann er professor ved universitetet i Heidelberg, og denne bog er hans habilitationsschrift ved det teologiske institut ved universitetet i Heidelberg. Han har tidligere publiceret en udgave af Ricoldis 'Confutatio Alcorani' - altså 'Gendrivelse af Koranen' - med

Christentum - Islam

Af Lars Brinth, Boganmeldelse, inif.dk, 02-06-2010.

Athina Lexutt/Detlef Metz (udg.): Christentum - Islam. Ein Quellencompendium (8. - 21. Jh.) Böhlau Verlag 2009; 237 sider;

Forfatterne er henh. professor og videnskabelig medarbejder ved Institut for Evangelisk Teologi ved universitetet i Giessen, og de har med denne lille bog givet 18 tekster i tysk oversættelse til temaet 'kristendom og islam'. Begyndende med den første vægtige ikke-muslimske beretning fra Johannes af Damaskus' hånd, får man her tekster af pave Gregor VII, af Frans af Assisi,

Ævl, at islam er fredens religion

Af Morten Kvist, Valgmenighedspræst i Herning og medlem af Etisk Råd.

Kristeligt Dagblad, 19. apr 2010.

Vi mangler åbenhjertige indrømmelser af, hvem Muhammed var, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Mig bekendt var Muhammed både den første, største og mest ægte muslim nogensinde, og han brugte ifølge alle officielle islamiske kilder vold, skriver Morten Kvist.

Pontius Pilatus’ berømte spørgsmål til Kristus under forhøret inden korsfæstelsen (Johs. 18,38) melder sig af sig selv ved læsningen af et interview med den syriske filminstruktør Najdat Anzour

På vej mod kaos?

Af Rolf Slot-Henriksen. (Storm over Europa. Islam - fred eller trussel", redigeret af Lone Nørgaard og Tabita Wulff).

Kan Øst og Vest nogen sinde mødes i fredelig sameksistens? Svaret er sikkert NEJ. Derfor står Vesten over for valget mellem enten det vestlige samfunds frihedsrettigheder og tro på ligestilling eller en ørkenreligion, der ønsker at skabe en islamisk verdensstat. Fødselstallet falder i den vestlige

Til gavn for vore muslimske medborgere

Af Kirsten Sarauw (præst og psykoterapeut) og Britta Mogensen (mag.scient. i antropologi), Kronik, Kristeligt Dagblad, 14. jan 2010.

Kritik af visse totalitære, inhumane og ikke mindst kvindeundertrykkende sider af den islamiske politisk-religiøse ideologi er ikke "anti-muslimsk", men til gavn for vore muslimer og deres ret til et ligeværdigt og velintegreret liv i Vesten.

KORT FØR JUL fremkom Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, i et interview på bloggen Snaphanen med nogle groft generaliserende udsagn om vold, voldtægt og incest i muslimske familier, som han virkelig fortjente at få på puklen for. Det fik han så. Og mere til.