Min forklaring

Af Bent Christensen. Trykt i Dansk Kirketidende nr. 16, 2006.

I artiklen "Grundtvig, islam og det islamkritiske netværk" (Dansk Kirketidende nr. 14, 2006) påstår Kim Arne Pedersen, at vi grundtvigske teologer i Netværket har et forklaringsproblem. Men Grundtvig selv kan altså også være meget hård - og meget træffende, forbløffende aktuel - i sin islamkritik. Og Islamkritisk Netværk er ikke et skabelsesteologisk og kulturhistorisk

Kulturrelativismen møder islam


Af Poul E. Andersen. (Hjemmeside: http://www.pouleandersen.dk/). Artiklen trykt i antologien "Storm over Europa. Islam - Fred eller trussel?" Red.: Lone Nørgaard og Tabita Wulff, Forlaget Holkenfeldt 2006.

Multikulturalismen og kulturrelativismen har spillet en betydelig rolle i Danmark både ideologisk, kulturelt og politisk i kølvandet af den voldsomme indvandring, som har fundet sted inden for de sidste 25-30 år. Udbredelsen af disse to tæt forbundne ideologier kan ses i relation til den vestlige kulturoptimisme, som voksede frem, først langsomt efter 2. verdenskrig, så ekspansivt som følge af kommunismens sammenbrud. Forventningerne var store.