Ord er ikke nok

Til oversættelsen: Denne artikel fremkom i et særnummer af det klassiske tyske tidsskrift Der Spiegel i november 2006: 'Weltmacht Religion' - 'hvorledes troen har indflydelse på politik og samfund'. Det omhandlede alle de store verdensreligioner, med en vis overrepræsentation af islam. Nedenstående dobbelt-interview viser meget tydeligt de sproglige vanskeligheder i debatten kristendom-islam. Om islamrådet, se oversættelsen af 'Klarhed og Godt Naboskab', kapitel 4.3.2

Religionsforskeren Ursula Spuler-Stegemann og Ali Kizilkaya, formand for Islamrådet, om indenrigs-ministerens islamkonference, tyske islamiske organisationers demokrati-kompatilitet, og om misforståelser i integrationsdebatten.

SPIEGEL: Efter den meget bemærkede optakt til islamkonferencen i Berlin, vil indenrigsminister Wolfgang Schäuble nu regelmæssigt pleje dialog med de i Tyskland boende muslimer. Hvad forventer De af disse samtaler?

Kizilakaya: Anerkendelsen af muslimer som en del af dette samfund

Påskeprædiken

Af Sognepræst Frits Erik Jensen. Påskeprædiken 8. april 2007. Harring 9.00. Stagstrup 10.30. Tekst: Mark. 16,1-8 (A).

Salmer: 408, 446, 236, 439, 233, 49, 280.

Sidste søndag, Palmesøndag, om eftermiddagen - satte jeg en buket med en halv snes Påske-liljer fra Præstegårdshaven på Fars grav i Himmerland. -

Mange af jer har gjort noget lignende her til Påske.- Men jeg regnede jo ikke med at kunne få fri her i Påske. -