"Et herligt Eventyr"

Af Siegfried Kohlhammer.

(Nedenstående artikel er oversat fordi den viser et eksempel på hvor komplicerede historiske forhold er. Også de historiske mellemværender mellem islam og det kristne Europa er indviklede og har en lang historie [sic!]. En tilsvarende historie ville kunne skrives om Indien og indisk kultur, men ikke i samme grad om Kina. o.a.)

Genopdagelsen og omformningen af det muslimske Spanien


I anledning af 500-årsdagen for Granadas fald og den endegyldige afslutning på det muslimske herredømme i Spanien, blev der i 1992 udgivet et fremragende tobinds samleværk 'The Legacy of Muslim Spain' [Arven fra det muslimske Spanien]. Heri udtrykker udgiveren Salma Khadra Jayyusi sin "store glæde" ved, gennem arbejdet med dette værk at kunne konstatere, hvor mange