Gadegaard kompromitterer Folkekirken

Af Katrine Winkel Holm, artikel bragt i Kristeligt Dagblad 22.04.2008.
Den danske kirke er ufattelig naiv, skrev en engelsk bekendt for nylig. "Tror den, at den kan få mullaherne til at lave indrømmelser? Det svarer til at tro, at en leopard kan lave om på sine pletter."

Anledningen var brevet fra Danske Kirkers Råd til 138 muslimske religiøse ledere, det pinlige dhimmi-dokument, som med god grund har fået mange kritiske ord

Verdslig fred og åndelig strid

Af Jesper Bacher. Kronik bragt i Kristeligt Dagblad, 19. april 2008.

"… de siger letsindigt:
"Fred, fred!", skønt der ikke er fred"
Jeremias 8.11

Som virkeligheden dog kan slå ned i studerekammeret! Det traf sig nemlig sådan, at jeg sad bøjet over tasterne i gang med søndagsprædiken, da jeg på min indbakke fandt en meddelelse om brevet fra Danske Kirkers Råd. Altså det brev, som svarer på det åbne brev fra de 138 muslimske religiøse ledere, som verden stiftede bekendtskab med i fjor. Et virkelig sammentræf eller rettere sammenstød, for søndagens tekst var fra Johannes-evangeliet, som indeholder det nytestamentlige highlight

Prædiken over Joh.14,1-11

Af Frits Erik Jensen.

3. S.e.P. - 13.04.2008. - Sl. 724 (7) 56/ 342, 484.

I dag bliver det gjort helt klart for os, at der kun er én frelsesvej og kun ét navn, vi kan blive frelst ved: Vejen er Jesus selv. - Navnet er Jesus. - Ikke som en profet blandt andre - som han opfattes i Islam. Nej, Jesus som Kristus, Guds Søn. Som den korsfæstede og opstandne Herre og Frelser. Jesu

Hyrdens røst

Af Jesper Bacher.

Prædiken til 2. søndag efter Påske. Søndag den 6. april 2008.

Tekst: Johannes 10,22-30

"Hvor længe vil du holde os hen?" sådan spørger jøderne i dagens evangelium. Hvorfor melder Jesus ikke klart ud, toner rent flag og siger, hvem han er?

I første omgang forstår man deres irritation. Uld i mund er meget trættende, og klar tale kan være så

Der er forskel på fundamentalisme

Af Poul E. Andersen, tidl. domprovst, Odense. Kristeligt Dagblad, 5. april 2008.

Religion er blevet et negativt begreb, og det benyttes næsten kun distancerende, sådan som statsministeren gjorde, da han udtalte ønsket om at fjerne religion fra det offentlige rum.

Religion er blevet et negativt begreb. I de senere år er det også kommet til at dække over en skræmmende virkelighed. Og det benyttes næsten kun distancerende, sådan gjorde statsministeren også, da han udtalte ønsket om at fjerne religion fra det offentlige rum.