Klarhed og godt naboskab

Herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover.
Christen und Muslime in Deutschland - Klarheit und gute Nachbarschaft.
- Klarhed og godt naboskab; En håndsrækning fra den Evangeliske Kirke i Tyskland (EKD)
Oversat af L. Brinth (se slutningen af dokumentet)

INDHOLD
Indledning
1. Evangeliske kristne i mødet med muslimer i Tyskland
1.1. Sandhed og tolerance i kristen mission
1.2. Muligheder og grænser for troen på den 'ene Gud'

Er Euro-Islam fremtidens løsen?

Af Kirsten Sarauw.

En forkortet udgave af artiklen blev bragt som kronik Kristeligt Dagblad.

I marts måned 2007 fandt en konference (se: www.zukunft-ch.ch) om den såkaldte euroislam sted i Wien. Her formulerede de prominente muslimske delegerede en fælles fremtidsvision om et islamisk behersket Europa. Mustafa Ceric, den bosniske stormufti, udmalede sig ved samme lejlighed ”en kommende islamisk æra, der med forbillede i det mauriske Spanien og det osmanniske

Islam som udfordring til Den danske Folkekirke

Af Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning.
Artiklen findes i bogen: "Karma, koran og Kirke", forlaget Univers, 2007. Multikulturalismens fallit. I undersøgelsen "Den religiøse mangfoldighed som folkekirkelig udfordring" er den første konklusion værd at opholde sig ved et øjeblik. Den siger, at sekulariseringen ifølge 62% af Danmarks præster er den største udfordring for folkekirken. Det er stillet op som en forskel til islam og blandingsreligiøsitet. Hvad undersøgelsen ikke kan tage højde for er den eventuelle

Korstog og jihad

Af Torben S. Hansen. ( - med litteraturliste)

To faser i jihad mod Europa - fra det 7. til det 11. Århundrede .

Den islamiske tidsregning begynder med år 622, da profeten Muhammed ifølge traditionen flyttede til Yathrib (senere Medina), hvor han blev politisk og

Robert Irwin: For Lust of Knowing

 Af Lars Rasmussen Brinth. (Robert Irwin: For Lust of Knowing - The Orientalists and their Enemies - Penguin, 2006).

Robert Irwin er historiker af fag, født i 1946, og har en række bøger om arabiske forhold bag sig, fx også en bog om 1001 nat, som kom på dansk i 2005. Han har bl.a. undervist i arabisk og mellemøstlig historie ved de store universiteter i England.

Hans bog 'For Lust of Knowing' er skrevet som reaktion på den debat om 'orientalisme' som har løbet