Tro, Fornuft og Universitet - Erindringer og Refleksioner

Tale af pave Benedikt den XVIende. Aula Magna på Universitetet i Regensburg, Tirsdag den 12.september 2006

Eminenser, Magnificenser, Excellenser... [mine] ærede damer og herrer.

Det er for mig et bevæget øjeblik, endnu engang at være på universitetet og endnu en gang at måtte holde en forelæsning. Mine tanker går herved tilbage til årene, hvor jeg - efter en dejlig tid ved Freisinger Hochschule - begyndte mit virke som akademisk lærer ved universitetet i Bonn. Det var - 1959 - endnu på de gamle ordinarie-universiteters tid. Der fandtes hverken assistenter

Kirkehistorisk åndskamp i Europa

Af Jens Kristian Bech Pedersen. Trykt i Tidehverv, november 2006, efter at være blevet afvist af Jyllands-Posten, Weekendavisen og Kristeligt Dagblad.

Det startede som en kamp mod religiøs censur i Danmark. De berygtede Muhammed-tegninger blev af Jyllands-Posten angiveligt bragt som et forsvar for en truet ytringsfrihed. Som sådan var tegningerne derfor anvendt som redskab i en tilspidset politisk eller kulturel