Kristen ligegyldighed

Af Katrine Winkel Holm, Kronik i Jyllands Posten, 7. okt. 2009.

Mens Københavns biskop holder vennemøder med stormuftier og stenings-imamer, sætter kristne hver dag livet på spil ved at blive døbt i den treenige Guds navn. Hvorfor virker de kristne kirker så ligeglade med kristenforfølgelser? spørger Katrine Winkel Holm.

For kristne, der konverterer fra islam, er dåben den afgørende prøve for deres tro. Her udtrykker