Anliggende

Kristne og muslimer tror ikke på den samme Gud
Islamkritisk Netværk i Folkekirken er et løst organiseret netværk, der ser det som sit formål at studere og kritisere islam. Netværket, som blev dannet i forsommeren 2006, har som sit udgangspunkt, at kristne og muslimer ikke tror på den samme Gud. Den kristne tror på Gud som fader til Jesus Kristus, den treenige Gud. Muslimen derimod bekender sig til Muhammeds Allah som skænker af bogen Koranen. Forskellen markeres tydeligt i Koranen (9.30), der indeholder en forbandelse af den, der bekender sig til Kristus som Guds søn.

Hvem består netværket af?
Netværket består udelukkende af teologer og præster i Den danske Folkekirke. Det skyldes ikke mangel på respekt for andre faggrupper, men derimod at der påhviler teologer og præster en særlig forpligtelse. Enhver ordineret har underskrevet det såkaldte præsteløfte, hvor man forpligter sig til at ”bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse”. Studie og kritik af islam er en måde at tage denne forpligtelse alvorligt på.
Vi understreger, at der er tale om et netværk, der studerer og kritiserer islam. Ikke den enkelte muslim.

Ikke en forening
Netværket er ikke en forening. Vi har et fælles udgangspunkt i islamkritikken, men er ellers vidt forskellige. Når medlemmer af netværket ytrer sig er det derfor på egne vegne. Det gælder også de tekster, der er samlet her på siden, og som er forfattet af netværkets medlemmer, at alene forfatteren hæfter for indholdet af teksten.