Christentum - Islam

Af Lars Brinth, Boganmeldelse, inif.dk, 02-06-2010.

Athina Lexutt/Detlef Metz (udg.): Christentum - Islam. Ein Quellencompendium (8. - 21. Jh.) Böhlau Verlag 2009; 237 sider;

Forfatterne er henh. professor og videnskabelig medarbejder ved Institut for Evangelisk Teologi ved universitetet i Giessen, og de har med denne lille bog givet 18 tekster i tysk oversættelse til temaet 'kristendom og islam'. Begyndende med den første vægtige ikke-muslimske beretning fra Johannes af Damaskus' hånd, får man her tekster af pave Gregor VII, af Frans af Assisi, Bonaventura, Manuel II (Palaiologos), og frem til Luther, Heinrich Barth for at slutte med tekster fra det 2.Vatikanerkoncil i 1962-64. Der er et kapitel for det 8., 11., 13., og derefter for hvert århundrede op til vort eget. Hvert kapitel har en kort indledning om århundredet som helhed, og desuden er hver tekst forsynet med en introduktion.