Dem og os - mindst fem dimensioner

Af Bent Christensen. Trykt i Kristeligt Dagblad 12. juni 2006 under overskriften: »Der er mindst fem dimensioner i det nye netværk«.

Den fremmedpolitiske debat og debatten om forholdet til islam har altid været præget af rod i begreberne. Og forvirringen er ikke blevet mindre, efter at Islamkritisk Netværk er trådt frem. Der er mindst fem dimensioner i hele den samlede problematik.

I den første dimension ligger selve befolkningsudskiftningsproblematikken, hvor mange danskere er imod, at der kommer så mange fremmede til landet, at vore efterkommere selv i bedste fald kommer til at leve i et helt andet samfund, end det ellers var blevet tilfældet - medens andre ser udslettelsen af det særligt danske som et formål i sig selv.

I den anden dimension ligger de problemer, der på det kulturelle og samfundsmæssige plan er forbundet med den voksende tilstedeværelse af specielt muslimer, idet selve tilstedeværelsen af et stort muslimsk mindretal på en helt særlig måde vil komme til at præge menneskelivet i Danmark. Afgørende er her det moderne, frie vestlige samfunds modstand mod de teokratiske og dermed totalitære elementer i islam.

I den tredje dimension ligger spørgsmålet, hvordan store grupper med forskellig tro skal kunne leve fredeligt ved siden af hinanden i samfundet. Her må de kristne alt andet lige være de første til at gå ind for fredelig sameksistens. Ikke mindst vor egen historie her i Vesteuropa har lært os en frygtelig lektie, hvad dette angår. Problemet er bare, at alt ikke er lige, idet der, selv med de så stærkt kritiserede danske stramninger, er tale om en tilstrømning og tilvækst af et omfang, som er helt uden fortilfælde.

I den fjerde dimension ligger de kristnes forhold til muslimerne på selve det religiøse og teologiske plan, et forhold, der har såvel en kritisk som en missionarisk side. Pdes. må de kristne træde ganske særligt op mod de undertrykkende elementer i islam og i det hele taget afvise denne religion som et kæmpe kætteri, men pdas. må de i lydighed mod Kristi missionsbefaling i fuld frihed komme de mennesker kærligt og taktfuldt i møde, som indtil nu har levet deres liv inden for rammerne af denne religion, ja, i en vis forstand anerkende, at de i hvert fald selv tror, de dermed forholder sig til hele verdens og alle menneskers ene Herre, hvorefter de kristne ved såvel eksempel som ord må forkynde evangeliet om, at det er ved Jesus Kristus, man kommer i det sande forhold til denne Herre og opnår den sande frihed.

I den femte dimension ligger den kristne kirkes eventuelt mere politiske optræden i forhold til såvel de herboende muslimer som den muslimske verden overhovedet. Her er der nogle, der gerne vil optræde politisk på Folkekirkens vegne, medens andre er imod en sådan optræden, især hvis Folkekirken dermed får en slags rolle som et vedhæng til hhv. Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet.

Det er vigtigt at skelne mellem disse dimensioner - også selv om de jo ofte skærer ind over hinanden og [STRØGET AF KD-RED: især for så vidt angår dimension 1 og 2 og dimension 3 og 4] skaber ubehagelige dilemmaer.Se desuden min hjemmeside: http://www.bentchristensen.dk, især undersiden "Fremmedpolitik" og "Kirke og teologi"