På vej mod kaos?

Af Rolf Slot-Henriksen. (Storm over Europa. Islam - fred eller trussel", redigeret af Lone Nørgaard og Tabita Wulff).

Kan Øst og Vest nogen sinde mødes i fredelig sameksistens? Svaret er sikkert NEJ. Derfor står Vesten over for valget mellem enten det vestlige samfunds frihedsrettigheder og tro på ligestilling eller en ørkenreligion, der ønsker at skabe en islamisk verdensstat. Fødselstallet falder i den vestlige
verden, men vokser i den muslimske. I dag er der cirka 1,3 mia. muslimer, om nogle årtier 2,1 mia. Folkevandringer fra øst mod vest vil ændre vores tilværelse radikalt, hvis vi ikke sætter grænser.

"Storm over Europa. Islam - fred eller trussel" er efterårets vigtigste bog i debatten om islam i Vesten. 15 forskere og journalister stiller skarpt på spændingsfeltet mellem Islam og den europæiske kristne kultur og analyserer den fremtid, vi risikere, hvis ikke vi er villige til at erkende, at kulturkamp er et spørgsmål om overlevelse. Bogens forfattere offentliggør, hvad pressen og politikerne skjuler for os. En rystende analyse afslører, at vi i Danmark har over ½ mio. indvandrere fra ikke vestlige lande i dag; sættes der ikke en stopper for indvandringen, vil vi have muslimsk flertal i dette århundrede i Europa. Bogen afslører også, at EU i Barcelona har indgået en aftale med ni arabiske stater om fri bevægelighed over grænserne; altså en accessioneringsaftale med vidtrækkende konsekvenser. Der redegøres for den stigende indvandrerkriminalitet og den umenneskelige kvindeundertrykkelse. Det er bogen, der gør dig klogere på verden af i dag. Budskabet er, at du ikke bør bøje nakken, for gør du det, underskriver du civilisationens dødsdom.

Bidragyderne er: cand. theol., Poul E. Andersen (bidraget kan læses her), cand. pæd., Mogens Wenzel Andreasen, forfatteren Kåre Bluitgen, forfatteren Helle Merete Brix, cand. pæd. psych., Kirsten Damgaard, cand.mag., Jørgen Grimstrup, historikeren Torben Hansen, mag.art. i filosofi Henrik Gade Jensen, cand. phil., Thue D. Kærhus, mag. scient., Britta Mogensen, cand. mag., Lone Nørgaard, forfatteren Tim Pallis, cand. mag., Carsten Ringmose, filosoffen Kai Sørlander og forfatteren Tabita Wulff.

Læs deres bidrag hvis du vil stå rustet til tænderne i debatten mod islamisering af vores land.

"Storm over Europa. Islam - fred eller trussel", redigeret af Lone Nørgaard og Tabita Wulff, Holkenfeldt 3, kr.250,-. ISBN 87- 91660-37-8