Mødeprogrammer

Sorø Sognegård lørdag den 24. marts 2012


Sam Salomon studerede sharialov i 15 år, men blev omvendt til kristendommen, da han læste Ny Testamente. Det førte til, at han blev fængslet og dømt til døden. I sidste øjeblik blev han imidlertid udvist af sit hjemland. I dag bor han i England, hvor han har udgivet en række bøger og artikler
om islam.

Sam Salomon taler både med erfaringens vægt som tidligere muslim og med lærdoms vægt om islam og det vel at mærke ikke på religionsvidenskabelig sikkerhedsafstand, men som brændende engageret i åndsstriden mellem evangelium og islam.

Nu er der mulighed for at deltage i et endagsseminar med Sam Salomon:

Tid & sted:
Lørdag den 24. marts,
Sorø Sognegård,
Munkevænget 22,
4180 Sorø.

Pris & tilmelding (skal ske inden mandag den 16. marts til):
Sognepræst Jesper Bacher,
Tlf. 54 60 81 18,
Email: jeba@km.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Uden frokost er deltageprisen: 50 kr. og med frokost 150 kr.
Deltagergebyret indbetales på konto i Danske Bank:
Reg. nr. 3222
Konto nr. 3 222 082 706
Angiv venligst meddelelsen "Islam-seminar" i forbindelse med indbetalingen.PROGRAM - seminaret foregår på engelsk:

Kl. 10.00 Ankomst. Velkomst og introduktion ved Katrine Winkel Holm.

Kl. 10.15 Sam Solomon.
From Muhammed to Christ - my own story.
The basic concept of jihad.

Kl. 12.00 Frokost.

Kl. 13.15 Sam Salomon.
The basis for a genuine Christian-Islamic dialogue.
What the church should do to reverse the process of islamisation.

Kl. 16.00 Afslutning.
------------------------------------------------------------------------
Dhimmi-konference PDF Udskriv
Dhimmi-konference26. september 2009 afholder Trykkefrihedsselskabet i samarbejde med Islamkritisk Netværk en Dhimmi-konference i Landstingssalen på Christiansborg.
De inviterede gæster er
1. den britisk/egyptiske forfatter, historiker og forsker Bat Ye'or,
2. den amerikanske professor, dr. med og forfatter Andrew G. Bostom 3. en egyptisk/koptiske teolog.

 
Seminar om korstogene PDF Udskriv


Seminar om korstogene

Lørdag den 13. september 2008
I Sct. Andreaskirkens festsal, København
MYTER OG DEN HISTORISKE VIRKELIGHED
Der er mangfoldige myter i omløb om middelalderens korstog (1095-1291). Med udspring i oplysningstidens kritik af kristendom og kirke og videreført af det 20. århundredes vestlige selvopgør omkring imperialismen har de to mest populære myter været: 1) Korstogene var uprovokerede og uhørt brutale angreb på en fredelig muslimsk verden. 2) Korsfarernes fromme påskud (religiøse fanatisme) dækkede i virkeligheden kun over almindelig grådighed.
Myterne er blevet formidlet såvel af universitære faghistorikere som af underholdningsindustrien med det formål at pålægge Vesten bodsgang over for en "offergjort" muslimsk verden. Seneste skud på stammen er den aktuelle filmatisering af Ian Guillou's trilogi om korstogene.
De historiske kilder bevidner en noget anden virkelighed. Korstogene var først og fremmest forsvarskrig mod en ekspanderende islamisk verden, der i 1095 havde erobret 2/3 af de gamle kristne kernelande og nu truede med at rende resterne af det byzantinske storrige over ende og dermed få fri adgang til Europa via Balkan. Muslimerne gik sejrrigt ud af konfrontationen. Men korstogene standsede trods alt midlertidigt islams fremmarch og gav Vesten fred i et par hundrede år til at udvikle sin egen kultur frem mod renaissancens blomstring.
Seminarets tre foredragsholdere vil beskæftige sig med hver sit aspekt af korstogenes koreografi.
Jakob Balling vil gennemgå det generelle historiske forløb.
Monica Papazu er desværre blevet forhindret i at komme (Papazus essay om Islam, kan læses her: Islam). I stedet for taler Jesper Bacher om det teologisk (u)holdbare ved begrebet korstog.
Torben S. Hansen vil beskæftige sig med de sidste 30 års historiske forskning i korstogstidens eget kildegrundlag, som bl.a. har afdækket, at myten om middelalderens konfrontation mellem et eksceptionelt barbarisk og aggressivt kristent Vesteuropa og en fredelig og sagesløs islamisk verden er temmelig grundløs. Datidens muslimer og kristne havde en ganske anden selvopfattelse.
Til sidst vil Uffe Østergaard som optakt til den afsluttende debat kort redegøre for sin fastholdelse af mange af oplysningstidens og imperialismekritikkens gængse synspunkter på korstogene, sådan som de er fremført i "Tankens magt - Vestens idehistorie" (L&R 2006).
Sted: Sct. Andreaskirkens Festsal, Gothersgade 148, 1123 Købernhavn K.
Arrangør: Islamkritisk Netværk i Folkekirken
Mødeleder: Dr.theol. Carsten Breengaard
Program:
9.30-10.00: Ankomst og morgenkaffe
10.00- 10.45: Professor, dr. theol. Jakob Balling: Korstogenes historie.
Spørgsmål og debat
11.15 - 12.00: Cand. theol. Jesper Bacher: 'Kristen jihad' - teologiske kommentarer til en uhellig alliance.
Spørgsmål og debat
12.30-13.30: Frokostpause
14.00-14.45: Cand.mag. Torben S. Hansen: Korstogene - et vestligt modangreb som svar på permanent islamisk "jihad".
Spørgsmål og debat
15.15: kaffepause
15.30-16.30: Afslutningsdebat indledt m. kort kommentar v. professor, mag. art./Ph.D. Uffe Østergård.
 
Oplægsholderne:
Jakob Balling, professor i kirkehistorie, Aarhus Universitet (1964- 1998), udgivelser om Middelalderens kirkehistorie.
Jesper Bacher: cand. theol. og sognepræst.
Torben S. Hansen, historiker, har undervist som ekstern lektor, Romansk Institut, Københavns Universitet, udgivelser bl.a.: "Islam - en religion, en historie", 1989; medforfatter til " I krigens hus", 2003.
Uffe Østergård, historiker, professor v. Copenhagen Business School, udgivelser om international og nordisk historie, identitetshistorie, nationalisme, national identitet, EU, holocaust og etnisk udrensning.
 
Pris: 150,00 kr.(inkluderer mødeafgift, morgenkaffe m. croissant, frokostbolle, eftermiddagskaffe m. kage. Vand og øl kan købes.)
Tilmelding: Reg.nr. 9133 Kontonr. 75 10 175, Frøslev-Mollerup Sparekasse, mærket "inif", samt navn og adresse.
Evt. Henvendelse: Mikkel Crone Nielsen, tlf. 62 67 10 95. E-mail: mikkelcrone@hotmail.com Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Sidste indbetalingsfrist: 1. september 2008
Yderligere oplysninger om mødet: Kirsten Sarauw, tlf. 33 93 15 53, E-mail: ki.sarauw@mail.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 
Liselund 24. nov. 2007 PDF Udskriv

  LISELUNDMØDE

Lørdag den 24. november 2007

Islamkritisk netværk i Folkekirken arrangerer seminar om

DEN DANSKE FOLKEKIRKE OG ISLAM

Grænser for dialog?

Islam og kristendom er to vidt forskellige religioner med vidt forskellige følger for de samfund og kulturer, de historisk har påvirket. Betydningen af dette faktum har længe været undervurderet i den europæiske offentlighed. Hidtil har de kristne kirker forholdt sig tolerant, tilpasset og yderst dialogorienteret til de stadigt voksende og selvbevidste muslimske menigheder i Europa. Dog har Den Evangeliske kirke i Tyskland for nyligt taget udfordringen fra islam op i et venligt, men også grænsesættende skrift. Måske skulle Den danske Folkekirke i dialogen med islam optræde med større klarhed om sin kristne bekendelse og dens betydning og dermed være en inspiration for den kristne menighed til selvbesindelse, for det muslimske mindretal til eftertanke? Anerkendelsen af den grundlæggende forskellighed kunne måske også tilføre debatten en tiltrængt ædruelighed?
Seminaret vil drøfte nogle bud på Folkekirkens forhold til islam og slutte med en bred paneldebat med repræsentanter fra forskellige kirkelige kredse. Mødet er en invitation til alle, der interesser sig for Folkekirkens og kristendommens fremtid.
Sted: Liselund, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Varighed: 9,30 - 16,15
Mødeleder: Fhv. domprovst Poul E. Andersen
Oplægsholdere: Biskop Niels Henrik Arendt, dr. theol. Carsten Breengaard, sognepræst Lars Rasmussen Brinth, sognepræst Anne Ehlers, forfatter og menighedsrådsmedlem Bente Hansen, fhv. højskoleforstander og cand. mag. Niels Højlund, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, valgmenighedspræst Morten Kvist, Indre Missions generalsekretær Jens Olesen, sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen.
Program for Liselund-mødet d. 24. nov. 2007:
9.30 - 10.00: Ankomst og morgenkaffe
10.00 - 10.25: Lars Rasmussen Brinth: Den Evangeliske Kirke i Tyskland og islam.
10.25 - 10.35: Debat
10.35 - 11.00: Anne Ehlers: Den danske Folkekirke og islam
11.00 - 11.10: Debat

Kort pause

11.15 - 11.40: Niels Højlund: Den danske Folkekirke og islam
11.40 - 12.00: Debat
12.00 - 13.00: Frokost
13.00 - 13.25: Thomas Reinholdt Rasmussen: De kristne bekendelsesskrifters forhold til islam i historisk belysning
13.25 - 13.50: Niels Henrik Arendt: En aktuel replik om Den augsburgske Bekendelse
13.50 - 14.05: Debat

Pause

14.15 - 16.15: Paneldebat: Grænser for dialog? Paneldebattører: Jens Olesen, Bente Hansen, Steffen Ravn Jørgensen, Carsten Breengaard, Morten Kvist

I) 14.15 - 15.00: Oplæg ved Jens Olesen og Morten Kvist / debat

Kaffepause

II) 15.15 - 16.15: Oplæg ved Bente Hansen, Steffen Ravn Jørgensen og Carsten Breengaard / debat

Pris: 370,00 kr. Beløbet er inkl. frokost m.v. og mødeafgift 50,00 kr.
Tilmelding: Reg.nr. 91 33 Konto nr. 75 10 175, Frøslev-Mollerup Sparekasse, mærket "inif", samt navn og adresse.
Evt. henvendelse: Mikkel Crone Nielsen, tlf. 62 67 10 95. E-post: mikkelcrone@hotmail.com Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Sidste indbetalingsfrist: mandag den 19.november 2007.
Mødet er arrangeret af Islamkritisk netværk i Folkekirken
Evt. henvendelse til: Morten Kvist, tlf. 97 12 06 52.