Robert Irwin: For Lust of Knowing

 Af Lars Rasmussen Brinth. (Robert Irwin: For Lust of Knowing - The Orientalists and their Enemies - Penguin, 2006).

Robert Irwin er historiker af fag, født i 1946, og har en række bøger om arabiske forhold bag sig, fx også en bog om 1001 nat, som kom på dansk i 2005. Han har bl.a. undervist i arabisk og mellemøstlig historie ved de store universiteter i England.

Hans bog 'For Lust of Knowing' er skrevet som reaktion på den debat om 'orientalisme' som har løbet siden Edward Said i 1978 udgav sin bog 'Orientalism' (dansk overs. 2002). Saids bog har som these, at der findes en ganske bestemt måde at skrive om orientalske forhold på, som er opstået i Europa gennem de sidste 200 år, og skabt af forskere og skønlitterære forfatter i fællesskab. En kliché, som har haft og stadig har medansvar for den måde 'orientalske' forhold opfattes på. Som om der var tale om én fælles og (måske) mindreværdig kultur.

Dette var ikke noget Said selv fandt på. I 1950 udgav Raymond Schwab en bog 'La Renaissance Orientale' hvori han, med vid, ironi og en umådelig belæsthed fortæller historien om den europæiske begejstring for alt 'orientalsk' i perioden ca 1750 til 1850. Det er en betydeligt mere interessant bog end Saids, og Said henter meget af sit materiale netop herfra. Den er oversat til engelsk, men er vist desværre lidt for speciel til at kunne oversættes til dansk.

Nu har Robert Irwin på 330 let læste sider summeret op. Dels har han på de 276 sider fremragende genfortalt historien om Europas studier af orienten, dels har han i et kapitel (33sider) taget kritisk stilling til Said's bog, for at slutte af med kapitel 10: 'Enemies of Orientalism' (21sider), hvor han fortæller om de sidste knap 30 års debat.

Det, som udmærker denne bog er dens glimrende redegørelse undervejs for, hvilke synspunkter det er som gennem disse over 200 år har været i spil og brydning, - en orientalismens idéhistorie. Desuden den politiske baggrund, forskningshistorien og de historiske forudsætninger undervejs.

Vil man læse én bog om 'orientalisme' så er Irwins bog at anbefale: velafvejet, klar og med et væld af detaljer.

Irwins bog er blevet oversat til dansk: 'Irwin, Robert, Af begær efter viden: orientalisterne og deres fjender. Vandkunsten, 2007'.

11.marts 2007

L. Brinth, Præstebakken 4, Ræhr, 7730 Hanstholm; lrb@km.dk