Svar fra lutherske teologer i Den danske Folkekirke

på brevet "Et fælles ord mellem os og jer" fra 138 muslimske ledere.
Af Jesper Bacher og Katrine Winkel Holm.

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" (Johannes 14,6)

Med det åbne brev af 13. oktober 2007 har 138 muslimske ledere henvendt sig til forskellige kristne ledere og forsøgt at skitsere et fælles grundlag som udgangspunkt for dialog og fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne.

Vi er ikke imod samtale og diskussion mellem mennesker af forskellig tro,
men den gode og ærlige samtale forudsætter et troværdigt og solidt grundlag og er ikke tjent med udeladelser og fortielser, som slører fundamentale modsætninger og graverende misforhold.

Lad os ikke "gå sagte med sandheden", som den dansk-amerikanske missionær og biskop, Jens Christensen, advarede imod, men tværtimod gøre den gældende i ord og ånd, men aldrig med magt og vold.

Vi kan som kristne ikke tale ret om Guds enhed uden at tale om Gud som den treenige Gud. Gud åbenbarer sig som Fader, Søn og Helligånd og har dermed ikke blot kundgjort sin vilje, men vist sig selv. Guds enhed er enheden mellem Fader, Søn og Helligånd som den levende og handlende Gud, der former og leder det israelitiske folk gennem præster, konger og profeter, og som i Jesus Kristus lever og lider for alle folkeslag og ved ham skaber et nyt folk af døbte.

Jesus Kristus er den inkarnerede, korsfæstede og opstandne broder og frelser, som tager syndere til nåde, og frelsen er uløseligt knyttet til hans person og gerning. Vi kan ikke uden at forråde dette vidnesbyrd anerkende andre veje til Gud, men vi anerkender, at Kristus kan bane sig vej til mennesker på utallige måder. Guds selvhengivende kærlighed skaber kærlighed blandt mennesker og i kraft af inkarnationen findes der ikke den næste, som ikke deler menneskelighed med Guds kære søn. Vi er skyldige at elske, som vi selv er elskede. I Jesus Kristus vil Gud ikke lade noget eller nogen komme mellem sig og os, og derfor har ydre skel og renhedsregler ingen betydning - og bør ingen betydning have - for forholdet og omgangen mellem mennesker. Kærligheden til næsten udelukker imidlertid ikke, men indbefatter kærlighed til sandheden om Jesus Kristus, som vi skylder alverden at bære vidnesbyrd om.

På baggrund af ovennævnte må vi afvise, at kristne og muslimer taler om samme Gud. At opfatte Jesus Kristus som profet og nægte hans guddommelighed er at fornægte kristendommens kerne og Guds åbenbaring. Vi kan ikke forstå, at brevet hævder, at islam ikke er imod de kristne, når Koranens vidnesbyrd så direkte afviser hjertet i kristentroen.

Det væsentlige og afgørende ord er ordet, som blev kød i Jesus Kristus, og netop Guds levende Ord, har kristne og muslimer ikke til fælles. Det må understreges i sandhedens og klarhedens interesse.

Åndeligt set kan kristendom og islam aldrig leve i fred, for de står hinanden imod. Men de kristne og muslimer bør leve i fred og anerkendelse af hinandens frihed, også friheden til gensidig kritik.

Forudsætningen for fredelig sameksistens må være viljen til at afstå fra vold mod anderledes-troende.

Vi forventer derfor, at de 138 lærde klart og tydeligt erklærer Koranens opfordringer til fysisk bekæmpelse af "Skriftens folk", dvs. af kristne og jøder, og Koranens opfordring til vold mod "vantro" (bl.a. sura 9,5), ugyldige som handlings - og lovgrundlag i enhver sammenhæng.

Vi forventer, at de 138 skriftlærde fordømmer Den islamiske Republik Irans nye lov, der kræver dødsstraf for konvertering fra islam og i øvrigt støtter den samme grad af religionsfrihed for kristne og andre religiøse minoriteter i muslimske lande, som muslimerne nyder, hvor kristne udgør flertallet, herunder retten til missionerende aktivitet og konvertering uden hvilken, der ikke er nogen reel respekt for andres religionsfrihed.

Vi må understrege, at enhver tale om dialog og fredelig sameksistens fra de islamiske lærdes side kommer til at fremstå hul og meningsløs uden en krystalklar afstandtagen fra den vold og de trusler mod ikke-muslimer, der finder sted i islamiske lande på baggrund af Koranen og Hadith.

Fred være med jer til at leve og tro frit, i håbet om den samme fred og frihed må overgå vores kristne brødre og søstre i den muslimske verden.

Ovenstående svar blev underskrevet af:

1. Sognepræst Hans Erik Apelgren, Asferg-Fårup

2. Sognepræst Henrik Bach, Fårevejle

3. Sognepræst Jesper Bacher, Tirsted-Vejleby-Hillsted-Skørringe

4. Sognepræst Henrik Bang-Møller, Skagen

5. Sognepræst Carsten Barløse, Holbæk

6. Sognepræst Thomas Beck, Sandager-Holevad

7. Provst Benedicte Hvidt Breengaard, Store Merløse

8. Dr. Theol. Lektor Carsten Breengaard, Store Merløse

9. Sognepræst Lars Rasmussen Brinth, Ræhr-Vigsø

10. Sognepræst Morten Brøgger, Kirke Stillinge-Hejninge

11. Pastor emeritus Johannes Bundgaard, Sorø

12. Teolog Hans-Ole Bækgaard, Jerusalem

13. Sognepræst Stig Christensen, Sct. Marie, Sønderborg

14. Sognepræst Johannes H. Christensen, Skovshoved

15. Sognepræst Karsten Christensen, Harboøre-Engbjerg

16. Teolog Jette Gøjsen Christensen, Harboøre

17. Sognepræst Visti Christensen, Slangerup-Ulvelse

18. Sognepræst Martin Corfix, Lynge

19. Sognepræst Esper Dalgaard, Harridslev-Albæk-Støvring

20. Sognepræst Tine Junker Dalgaard, Nibe-Vokslev

21. Sognepræst Torsten Dam-Jensen, Osted-Allerslev

22. Sognepræst Olav Degn-Andersen, Stenløse-Fangel

23. Sognepræst Michael Fagerlund, Hunseby

24. Teolog, ph.d. Thomas Frank, Thorning

25. Teolog Henrik Frost, Vanløse

26. Pastor emerita Majken Frost, Horsens

27. Sognepræst Hans Graversen, Vejleby

28. Sognepræst Niels Hjort, Hørsholm

29. Teolog Katrine Winkel Holm, Haslev

30. Teolog Margrethe Horstmann, Tårs

31. Sognepræst Christian Hyttel, Olsker

32. Dr. theol professor Jesper Høgenhaven, Frederiksberg

33. Teolog Niels Højlund

34. Pastor emeritus Johh W. Hørbo, Nykøbing Sjælland

35. Sognepræst Brian Krüger Iversen, Skorup-Tvillum

36. Sognepræst Dennie Jelstrup, Lindehøj

37. Sognepræst Frits Erik Jensen, Harring-Stagstrup

38. Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør

39. Sognepræst Jens Kaltoft, Knudsker

40. Pastor emeritus Villy Klit-Johansen, Brabrand

41. Pastor emeritus Kjeld K. L. Kristensen, Svendborg

42. Sognepræst Erik Kjær-Petersen, Brøndbyøster

43. Sognepræs, ph.d. Katrine Lilleør, Slagslunde

44. Sognepræst Bendicht Mader, Tårs

45. Provst Bjarne Madsen, Fejø

46. Sognepræst Finn Malthe Madsen, Malling

47. Pastor emeritus Bjørn Moe, Horsens

48. Sognepræst Aage Møller, Bolbro

49. Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning

50. Valgmenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge

51. Stud. theol Jens Kristian Bech Pedersen, Oksbøl

52. Sognepræst Ulrik Pilemand Ulbjerg-Lynderup-Låstrup

53. Teolog Erik Jakob Petersen

54. Pastor emeritus Hartvig Poulsen, Frederiksberg

55. Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, Dreslette-Helnæs

56. Sognepræst Kaj Ross-Hansen, Skrydstrup

57. Sognepræst Morten Rydal, Hem-Hindborg-Dølby

58. Sognepræst Robert Landeværn Ryholt, Tostrup-Roum

59. Sognepræst Agnete Raahauge, Hørup

60. Teolog Kirsten Sarauw, København

61. Sognepræst Jørgen Sejergaard, Karlebo

62. Teolog Knud W. Skov, Tjørring

63. Sognepræst Troels Bak Stensgaard, Vestervang

64. Sognepræst Stefan Klit Søndergaard, Broager

65. Sognepræst Edith Thingstrup, Ledøje-Smørum

66. Sognepræst Lars Zederkof-Christoffersen, Hee-No

67. Teolog, lektor Carsten Vang, Århus

68. Sognepræst Henrik Højlund, Løsning-Korning

69. Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning

70. Peter Østreby-Jørgensen, Galtrup, Øster-Jølby, Erslev

71. Rolf Sloth-Henriksen, Bredballe

72. Sognepræst Mads Mønsted, Egernførde

73. Provst Hans-Henrik Nissen, Rungsted

74. Sognepræst Jens Kvist, Skt. Jørgens, Åbenrå

75. Konstitueret sognepræst Helge Maagaard, Ørum-Ørslevkloster

76. Sognepræst Bo Gimm, Fredens Kirke, Herning

77. Sognepræst Thomas B. Kristensen, Hvide Sande

78. Sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen, Tversted-Uggerby

79. Sognepræst Elisabeth K. Jensen, Augustenborg

80. Provst Jens Lose, Aastrup

81. Domprovst Ole Opstrup, Maribo

82. Sognepræst Christian Langballe, Tjele-Nr.Vinge

83. Sognepræst Michael Lerche Nygaard, Kristkirken, Kolding

84. Sognepræst Leif Pedersen, Kristkirken, Kolding

85. Provst Lars Erich-Stephensen, Hjørring

86. Sognepræst Carsten Møller-Christensen, Allinge-Sandvig

87. Sognepræst Scot Christensen, Skt. Johannes Kirke, Herning

88. Sognepræst Sten-Ove Bro Vedesten, Brøns-Vodder

89. Sognepræst Kristian Østergaard, Sorø

90. Sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding-Troldhede

91. Teolog Solveig Bøye, Århus

92. Sognepræst Lea Norup, Harlev-Framlev

93. Sognepræst Brian Christensen, Elling

94. Provst emeritus Erling Albinus, Åbenrå

95. Sognepræst Peter Worup Bertelsen, Løsning-Korning

96. Sognepræst Tage Rasmussen, Sct Hans Kirke, Odense

97. Dr. theol, pastor emeritus Bent Christensen, Fuglse

98. Pastor emeritus Per Fisker, Ryslinge

99. Pastor emeritus Hans Olav Okkels, Ribe

100. Domprovst emeritus Poul E. Andersen, Odense

101. Sognepræst Karin Weinholt, Ordrup