Gadegaard kompromitterer Folkekirken

Af Katrine Winkel Holm, artikel bragt i Kristeligt Dagblad 22.04.2008.
Den danske kirke er ufattelig naiv, skrev en engelsk bekendt for nylig. "Tror den, at den kan få mullaherne til at lave indrømmelser? Det svarer til at tro, at en leopard kan lave om på sine pletter."

Anledningen var brevet fra Danske Kirkers Råd til 138 muslimske religiøse ledere, det pinlige dhimmi-dokument, som med god grund har fået mange kritiske ord
med på vejen. En enkelt folkekirkepræst, domprovst Anders Gadegaard, berygtet for sit ønske om at lave kirkeindsamlinger til moske-byggeri (med mineret!), har skrevet under på dette teologiske makværk.

Pinligt nok, men folkekirken som sådan har faktisk hverken lod eller del i miseren.

Alligevel kan min britiske bekendt læse en artikel i Ecumenical News International 14. april, der giver læseren det klare indtryk, at et stort antal danske kirker har lovprist det muslimske brev. Kilden er Anders Gadegaard, og ikke ét sted finder han anledning til at oplyse, at brevet er skrevet i hans og ikke i Den danske Folkekirkens navn. For det er da vel stadig sådan, at Gadegaard hverken er udråbt til pave eller synode-ypperstepræst? På den måde misbruger han Den danske Folkekirkes navn og kompromitterer den og os, der er en del af den, over for den internationale offentlighed.

Og det bliver værre endnu. For ikke alene skamroser Gadegaard mullahernes brev, han udfolder - igen på "danske kirkers" vegne - sine besynderlige ideer om forholdet mellem kristendom og islam. Kristne og muslimer har, hævder manden der ellers har en teologisk uddannelse bag sig, "et fælles fundament i troen på den ene Gud som herre og skaber og i det fælles syn på livet og mennesket, som følger af dette..at mennesker er lige og skal behandles med respekt".
At hævde at kristne og muslimer tror på den samme Gud er teologisk fusk og i strid med alle folkekirkens bekendelser. Og at hævde at islam hylder troen på menneskets lighed er udtryk for en uvidenhed så massiv, at den næsten ikke kan undskyldes.
Er det udtryk for menneskets lighed, når jøder i Koranen omtales som "aber og svin", når de rettroende opfordres til at bekæmpe de vantro og forbande de kristne? Har Gadegaard slet ikke læst i Koranen? Kender han ikke islams årtusinde gamle tradition for at undertrykke og chikanere "dhimmier", alle, der er kristne eller jøder? "Islam er totalitær. Den tilpasser sig ikke og deler ikke sin magt. Disse tåbelige præster vil finde ud af det på den hårde måde", sluttede den meget vidende brite sin mail af. Det har han sikkert ret i. Desværre.
Men det virkeligt alvorlige er, at disse tåbeligheder fremstilles som Den danske Folkekirkes tåbeligheder. Som om Den danske Folkekirke som sådan er mere interesseret i at fedte for magtfulde mullaher end at støtte de kristne og jøder, der forfølges over alt i Mellemøsten i islams navn.

Derfor vil jeg opfordre Københavns biskop til at give sin domprovst en næse og ved samme lejlighed slå højt og tydeligt fast, at Gadegaard taler på egne vegne og ikke på Folkekirkens vegne.
Hvis de andre biskopper gjorde det samme, både på dansk og engelsk, kunne der være håb om, at Den danske Folkekirkes ære kunne reddes.
Den har hårdt brug for et redningsforsøg.